VALUARVURDERING – ANDELSBOLIGEJENDOMME – ANDELSBOLIGFORENINGER

Lundsgaard Erhverv er valuar MDE og foretager et stort antal vurdering af andelsboligejendomme. Valuarvurderinger indebærer at besigtige andelsforeningens ejendom og give en nøjagtig værdiansættelse og fastsætte andelskronen. Vurderingerne er et alternativ til den offentlige ejendomsvurdering.

Valuarvurdering af andelsboligejendomme

Andelsboligejendomme skal vurderes som boligudlejningsejendomme, og Lundsgaard Erhverv har særlig erfaring med og markedskendskab til denne type ejendomme. Da andelsboligejendomme betragtes som udlejningsejendomme i vurderingen, vil prisstigningerne ikke nødvendigvis følge det generelle ejerboligmarked. En valuarvurdering er en godkendt metode til at fastsætte andelskronen i en andelsboligforening.

Lundsgaard Erhverv vurderer og mægler desuden investeringsejendomme til beboelse og blandet bolig- og erhvervsudlejning. Læs om Lundsgaard Erhvervs erhvervsejendomsmægling her

Kontakt Lundsgaard Erhverv vedrørende valuarvurdering af andelsboligejendomme:

Erhvervsejendomsmægler og valuar MDE

Lundsgaard Erhverv
Frederiksborggade 15, 2.
1360 København K.

E-mail: jl@lundsgaard-erhverv.dk 
Tlf.: 2215 9891