ERHVERVSMÆGLER – BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME – BLANDEDE EJENDOMME – INVESTERINGSEJENDOMME

Som mangeårig erhvervsejendomsmægler har Lundsgaard Erhverv indgående kendskab til erhvervsmarkedet og særlige kompetencer inden for boligudlejningsejendomme og blandede ejendomme. Lundsgaard Erhverv vurderer og mægler investeringsejendomme med blandet bolig- og erhvervsudlejning såvel som boligudlejningsejendomme.

Lundsgaard Erhverv er erhvervsmægler med base i København og har stået for salget af en lang række klassiske boligejendomme.

Investeringsejendomme

Investering i erhvervsejendom sker med henblik på indtjening – eksempelvis i form af lejeindtægter – og det kræver kendskab til lovgivning og alle de kompleksiteter, som investeringsejendomme berører. Jette Lundsgaard har gennem mere end 30 år beskæftiget sig med boligudlejningsejendomme – herunder ejendomme til blandet anvendelse. Hun har stor erfaring med erhvervsmarkedet og kendskab til eksempelvis lejelovgivning.

Jette Lundsgaard har et omfattende netværk af investorer og potentielle købere, hvor hun markedsfører den enkelte erhvervsejendom. Ejendommen bliver således bragt i spil gennem Lundsgaard Erhvervs netværk blandt både danske og udenlandske ejendomsselskaber, institutionelle investorer og private – og eventuelt annonceret i dagblade og på Ejendomstorvet.dk.

Vurdering af andelsboligejendomme

Jette Lundsgaard er desuden valuar MDE og foretager et stort antal vurderinger af andelsboligejendomme. Disse skal vurderes som boligudlejningsejendomme. Læs om Lundsgaard Erhvervs valuarvurderinger her

Kontakt Lundsgaard Erhverv vedrørende salg og vurdering af boligudlejningsejendomme og andre investeringsejendomme:

Erhvervsejendomsmægler og valuar MDE

Lundsgaard Erhverv
Frederiksborggade 15, 2.
1360 København K.

E-mail: jl@lundsgaard-erhverv.dk 
Tlf.: 2215 9891