ERHVERVSEJENDOMME – INVESTERINGSEJENDOMME – VALUARVURDERING

Lundsgaard Erhverv er erhvervsmægler i København med speciale i boligudlejningsejendomme og blandede ejendomme samt valuarvurdering af andelsboligejendomme.

Jette Lundsgaard vurderer og mægler investeringsejendomme med sin mangeårige ekspertise inden for især beboelsesejendomme og ejendomme med blandet bolig- og erhvervsudlejning.

Salg og vurdering af boligudlejningsejendomme

Gennem 30 år har Jette Lundsgaard beskæftiget sig med erhvervsejendomsmægling og vurdering af boligudlejningsejendomme. Hun rådgiver med indgående kendskab til det københavnske erhvervsejendomsmarked og den relevante lovgivning. Som valuar MDE foretager hun desuden valuarvurdering på vegne af andelsboligforeninger.

Markedsføring af erhvervsejendomme

Lundsgaard Erhverv har et omfattende netværk af investorer og potentielle købere blandt danske og udenlandske ejendomsselskaber, institutionelle investorer og private. Markedsføring af den enkelte erhvervsejendom sker både gennem Lundsgaard Erhvervs netværk, annoncering og via Ejendomstorvet.dk, afhængig af sagen.