Krondalvej 9 C, 2610 Rødovre

Bruger – / investeringsejendom. Ledigt areal til køber på 325 m2 værksted, 100 m2 kontorer og 100 m2
kælder.

Krondalvej 9 C, 2610 Rødovre

Området

Ejendommen er beliggende i godt og velfungerende erhvervskvarter i Rødovre Kommune – i kvarteret mellem Bjerringbrovej og Islevdalvej, med kort afstand til såvel Ring 03 som E55.

Området er beliggende i delområde 2, kaldet ”Værkstedsbyen” og er udlagt til kontorer, liberale erhverv, servicevirksomheder, engroshandel, administration, klubber/foreninger med idrætsformål, håndværksvirksomhed, værksteder samt lettere produktionsvirksomheder og laboratorier.

Ejendommen

Bygningen er opført 1960 i røde sten i en etage, foruden delvis kælder. Bygningen er nyrenoveret i 2017 med ny tagdækning af Lindab stålplader, nye tagrender og nedløb, nye vinduer af alu/træ, nye porte og nyt varme- og ventilationsanlæg (varmegenvinding).
Opvarming ved naturgasfyret centralvarmeanlæg, hvilket anlæg er nyt.
Overvejende asfalterede parkerings-/udenomsarealer.

Køber kan disponere over værksted på 325 m 2 , kontorareal på 100m 2 og kælder på 100m2 . Arealerne er cirka angivelser, der vil blive opmålt ved overtagelsen.

Lokalerne er sammenhængende med direkte indgang fra Krondalvej og direkte forbindelse mellem kontor, værksted og kælder.

Kontorerne er nyindrettede med pæne gulve og nedhængte lofter. Værkstedet er med støbt gulv og nye porte, henholdsvis i gavl og i siden af bygningen.

Det andet ben af ejendommen er udlejet til D.A.S. Karrosseri A/S, idet der er tale om en sale & lease back. Udkast til lejekontrakt er udarbejdet.

DAS’s lokaler omfatter nyindrettet værksted med porte i siden af bygningen og en i gavlen og med alle moderne faciliteter, 9 lifte, 1 to søjlet lift, 1 slibestøvsanlæg, 1 skruekompressoranlæg, 1 Hunter sporlift og 11 ladestandere, herunder nyindrettede baderums- og omklædningsfaciliteter samt en kontorafdeling.

Lejekontrakten er med følgende hovedindhold

Driftsudgifter

Udover lejen afholder lejer udgifter til ejendomsskat, dækningsafgift og forsikring.
Alle forbrugsafhængige udgifter, som eks. el, renovation, varme mv. afholdes
af lejer direkte til forsyningsselskaberne.

Fremlejeret: Lejer har fremlejeret.

Afståelsesret: Ja

Uopsigelighed: 10 år fra såvel lejer som udlejers side.

Vedligeholdelse: Lejer har den indvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse og fornyelse af alle installationer og særindretninger.

Moms: Ejendommen er frivilligt momsregistreret.

Generelt

Matr. nr.: 57 I Islev BY

Planforhold: Lokalplan nr. 142

Kommune: Rødovre

Offentlig vurdering: kr. 6.000.000 – heraf grundværdi kr. 2.996.300

Etageareal BBR: 1.400 m 2 – ekskl. kælder på 291 m 2

Grundareal: 3.995 m 2 – heraf vej 0 m 2

Diverse fakta

Vej: Privat, fælles vej.
Miljø: Krondalvej 9C er registreret som værende forurenet på V2-niveau og Ejendommen er beliggende i byzone og dermed klassificeret som lettere forurenet.

Deklarationer

Krondalvej 9 C:

09.09.1947: Dokument om master mm.

01.12.1962: Byplanvedtægt

22.10.1971: Byplanvedtægt

29.05.1973: Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.

05.12.1983: Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v., forsynings-/afløbsledninger mv.

08.01.1986: Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v.

25.04.2003: Lokalplan nr. 70

Har du spørgsmål?